Závazná přihláška ke studiu


Odesláním této závazné přihlášky se přihlašujete jako uchazeč o studium na Vyšší odborné škole publicistiky, adresa: Opatovická 160/18, Praha 1, Nové Město. Údaje, které jste nám v této přihlášce sdělili budeme zpracovávat v souladu a na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho závazného zájmu o studium na naší škole, který jste projevili vyplněním závazné přihlášky ke studiu, Vám můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání rovněž informace o škole a akcích školy, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

V tomto případě však máte právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku a toto zasílání dalších informací bude ukončeno. Vznesení námitky pak nemá žádný vliv na Vaši závaznou přihlášku, následné přijímací řízení či průběh studia na naší škole.