PRAHA – Indicie 3

#KdeJeAdam #OdhalPravdu


Ocitli jste se na vyhlídce nad Proseckými skalami. Prosecké skály jsou přírodní památkou, která se nachází na rozhraní čtvrtí Prosek a Libeň. Přírodní památkou byly Prosecké skály vyhlášeny v roce 1968. V oblasti se nachází spousty umělých podzemních chodeb, které tu vznikly těžbou písku. Někdy byly uváděny nepravdivé informace, že se jedná o přírodní jeskyně. Jedná se o systém chodeb Hamplovy pískovny (později Klikovy).

Podzemní systém byl novodobě nazýván Močálka z důvodu zaplavení chodeb splašky z porušené kanalizace. Současná délka chodeb je asi 700 metrů. 

Těžil se tu bílý, kaolinický pískovec. Těžba probíhala ručně a její počátky jsou písemně zachyceny až koncem 19. století. 

V letech 1965-1968 v místě Hamplovy pískovny proběhl rozsáhlý geologický průzkum z důvodu výstavby Sídliště Prosek. 

Naposledy bylo podzemí zatopeno v roce 2012 z porušeného vodovodu. Tyto záplavy ale rozmičily pilíře a postupně škody vedly až k destrukci. Dnes tedy větší část podzemí není vhodná pro zpřístupnění veřejnosti z bezpečnostních a hygienických důvodů. Svého času Praha 9 plánovala zpřístupnění chodeb v podobě turistického důlního vláčku a atrakcí pro turisty, na které však podzemí nemá potřebný rozsah.

Vy ale odvraťte zrak od výhledu. Stojíte doslova na místě činu! Záhadný muž odvezl Adama na toto místo. Když pochopil, že ho nepřesvědčil a zveřejnění důkazů proti Roubalovi nezabrání, Adama nečekaně napadl a úderem do hlavy omráčil. Nechtěl dopustit, aby bylo Roubalovo jméno navždy pošpiněno. Čin provedl v zoufalství, vraždu nikdy neplánoval. Víra v Roubalovu nevinu mu zatemnila mozek a emoce neudržel na uzdě. Právě jste nalezli Adamovo tělo a opodál na větvi tělo oběšeného Roubalova fanouška. Muž vynesl nakonec trest i sám nad sebou. 

Gratulujeme, že jste došli úspěšně až na konec této hry a odhalili jste pravdu!