PR A KOMUNIKAČNÍ STUDIA

V tomto zaměření se vydáš do krajiny marketingové komunikace. Získáš základní znalosti a dovednosti v Public Relations a ve vybraných oblastech marketingu.

Nabyté vědomosti si prověříš ve školních praktických dílnách a reálnou prací ve školním Presscentru a studentské komunikační agentuře.

Co se naučíš?

  • Naučíš se orientovat se v jednotlivých disciplínách marketingové komunikace.

  • Osvojíš si různé postupy PR v off-line i on-line prostředí.

  • Dozvíš se, jak navrhnout, zrealizovat a vyhodnotit menší kampaně s komplexním zapojením různých komunikačních prostředků.

  • Zjistíš, jak hájit zájmy firmy v komunikaci, jak ji zviditelnit a rozvíjet a chránit její dobrou pověst.
     

Kde se uplatníš?

Budeš moci pracovat v PR, marketingových a komunikačních agenturách či v PR a marketingových odděleních firem, například jako tiskový mluvčí.


Forma studia: denní

Délka studia: 3 roky (specializace přichází od 2. ročníku)
Školné 2019/2020: 32 000 Kč za rok pro prezenční studium
Více o financování studia.

Zažij jeden studentský festival Všemi směry a pochopíš ...