PR A KOMUNIKAČNÍ STUDIA

V tomto zaměření se vydáte do krajiny marketingové komunikace. Získáte základní znalosti a dovednosti v public relations a ve vybraných oblastech marketingu. Nabyté vědomosti si prověříte ve školních praktických dílnách a reálnou prací ve školním presscentru a studentské komunikační agentuře..

Co se naučíte?

  • Naučíte se orientovat se v jednotlivých disciplínách marketingové komunikace.

  • Osvojíte si různé postupy PR v off-line i on-line prostředí.

  • Dozvíte se, jak navrhnout, zrealizovat a vyhodnotit menší kampaně s komplexním zapojením různých komunikačních prostředků.

  • Zjistíte, jak hájit zájmy firmy v komunikaci, jak ji zviditelnit a rozvíjet a chránit její dobrou pověst.
     

Kde se uplatníte?

Budete připraveni na působení ve sféře styků s veřejností. Uplatnění najdete v PR, tiskových, marketingových a komunikačních agenturách či v PR a marketingových odděleních firem, například jako tiskoví mluvčí.


Forma studia: denní

Délka studia: 3 roky (specializace od 2. ročníku)
Cena: 14 000 Kč / semestr pro prezenční studium
Více o financování studia.

Na naší škole můžete studovat také Žurnalistiku a tvůrčí psaní nebo Audiovizuální a digitální média.