MARKETING A PRODUKCE MÉDIÍ

NAUČ SE ROZUMĚT PUBLIKU

Poznej, jak funguje marketing a co chce publikum. Porozumíš marketingové komunikaci. Budeš umět obhájit zájmy značky.

Nabyté praktické znalosti si prověříš ve školních praktických dílnách a reálnou prací ve školním Presscentru a studentské komunikační agentuře.

Co se naučíš?

  • Naučíš se orientovat se v jednotlivých disciplínách marketingové komunikace.

  • Osvojíš si různé postupy PR v off-line i on-line prostředí.

  • Dozvíš se, jak navrhnout, zrealizovat a vyhodnotit menší kampaně s komplexním zapojením různých komunikačních prostředků.

  • Zjistíš, jak hájit zájmy firmy v komunikaci, jak ji zviditelnit a rozvíjet a chránit její dobrou pověst.

  • Naši studenti vytvořili web Marketing na VOŠPu, kde najdete témata, na která se zaměřujeme.

Kde se uplatníš?

Budeš moci pracovat v PR, marketingových a komunikačních agenturách či v PR a marketingových odděleních firem, například jako tiskový mluvčí, marketingový specialista a tak podobně.


Forma studia: denní

Délka studia: 3 roky (specializace přichází od 2. ročníku, v prváku si vše vyzkoušíš a pak se teprve rozhodneš)

Školné 2022/2023: 32 000 Kč za rok pro prezenční studium
 

Zažij jeden studentský festival Všemi směry a pochopíš ...

Organizovat akce nás baví !

Proto máme svou reklamní agenturu, která se podílí na reálných projektech.
Díky tomu načerpáš to nejcennější – zkušenosti a profesní sebevědomí.

Podívej, jak se u nás učí marketing a produkce.

Učíme praxí!

Jeden z nástojů marketingové komunikace je pořádání akcí. Proto studenti marketingu měli připravit veřejnou akci s konkrétním marketingovým cílem – čekalo je tedy připravit koncept akce, specifikace publika, návrh tématu, dramaturgie programu, příprava plánu komunikace včetně vizuálu akce, harmonogram příprav, obhájení a dodržení rozpočtu a kompletní zajištění akce.

Letos jsme si užili například RYCHLORANDE:

Reportáž o RYCHLORANDE připravil:
redaktorka
Klára Malátová

kamera a střih
Jakub Benda, Horác Bečka

produkce
Matěj Michálek

Publicistika, profesní škola médií

Vyšli do světa zprávu.

Publikuj!