MARKETING A PRODUKCE MÉDIÍ

NAUČ SE ROZUMĚT PUBLIKU

Poznej, jak funguje marketing a co chce publikum. Porozumíš marketingové komunikaci. Budeš umět obhájit zájmy značky.

Nabyté praktické znalosti si prověříš ve školních praktických dílnách a reálnou prací ve školním Presscentru a studentské komunikační agentuře.

Co se naučíš?

  • Naučíš se orientovat se v jednotlivých disciplínách marketingové komunikace.

  • Osvojíš si různé postupy PR v off-line i on-line prostředí.

  • Dozvíš se, jak navrhnout, zrealizovat a vyhodnotit menší kampaně s komplexním zapojením různých komunikačních prostředků.

  • Zjistíš, jak hájit zájmy firmy v komunikaci, jak ji zviditelnit a rozvíjet a chránit její dobrou pověst.
     

Kde se uplatníš?

Budeš moci pracovat v PR, marketingových a komunikačních agenturách či v PR a marketingových odděleních firem, například jako tiskový mluvčí, marketingový specialista a tak podobně.


Forma studia: denní

Délka studia: 3 roky (specializace přichází od 2. ročníku)
Školné 2021/2022: 32 000 Kč za rok pro prezenční studium
Více o financování studia.

Zažij jeden studentský festival Všemi směry a pochopíš ...

Chceš vědět víc? 

Zeptej se Simči, která Marketing studuje.
A nezapomeň, na naší škole není žádná otázka špatně. : )

Chceš psát, točit, nebo organizovat? Stačí si vybrat ...


Publicistika, profesní škola médií

Vyšli do světa zprávu.

Publikuj!