Přihláška ke studiu v roce 2021/2022

Udělej 3 kroky do světa médií:

  1. Podej si přihlášku na VOŠ publicistiky 

  2. Zvládni přijímačky

  3. Zapiš se ke studiu

... o všem tě budeme informovat.

5 důvodů, proč studovat VOŠP:

  • Učíme praxí. Čekají tě plně vybavená studia.

  • První rok si vše vyzkoušíš, až druhý si vybereš specializaci.

  • Podporujeme tvou individualitu!

  • Náše obory, tvé sny, tvá zajištěná budoucnost!

  • Budeš v centru Prahy i v centru dění!


Odesláním této závazné přihlášky se přihlašuješ jako uchazeč o studium na Vyšší odborné škole publicistiky (adresa: Opatovická 160/18, Praha 1). Údaje, které jsi nám v této přihlášce sdělil budeme zpracovávat v souladu a na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě tvého závazného zájmu o studium na naší škole, který jsi projevil vyplněním závazné přihlášky ke studiu, ti můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání rovněž informace o škole a akcích školy, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

V tomto případě však máš právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku a toto zasílání dalších informací bude ukončeno. Vznesení námitky pak nemá žádný vliv na tvou závaznou přihlášku, následné přijímací řízení či průběh studia na naší škole.