O škole

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze vzdělává budoucí novináře a mediální profesionály. Během více než dvaceti let své existence vychovala téměř tisícovku úspěšných absolventů.

Naši absolventi působí jako publicisté, reportéři, moderátoři, tiskoví mluvčí, marketéři, kreativci, sportovní novináři či komentátoři, televizní a rozhlasoví redaktoři, střihači, kameramani, fotografové, multimediální producenti atd.
Protože přišli, zjistili, v čem jsou dobří, rozvinuli svůj talent, v průběhu praxí načerpali reálné zkušenosti a teď dělají, co je baví.


VOŠP učí!

VOŠP baví!

Buď u toho.


5 DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT VOŠP

... ani kapka teorie navíc. Učíme praxí!

Povedou tě profesionálové z oboru, kteří za sebou mají úspěšnou profesní dráhu.

Pro výuku má škola k dispozici vlastní televizní a rozhlasové studio, audiovizuální střižny, nahrávací studio včetně režie či presscentrum umožňující vysílat živé přenosy tiskových konferencí. Studenti mají k dispozici kamery, fotoaparáty a další techniku i potřebný software.


Podporujeme individualitu!

Jsme malá škola, kde nezmizíš v davu. Každý má možnost rozvíjet svůj individuální talent. Často se studenti až na škole rozhodují, kterou cestou se vydají a tím, že si toho ochutnáš hodně, budeš vědět, čemu se chceš věnovat.

Škola je díky svému modernímu konceptu a vyspělému e-learningovému systému Moodle otevřená pro nepřetržité studium „24 hodin denně, 7 dní v týdnu“.


Náš obor má budoucnost!

Média se neustále rozvíjejí a pracovní uplatnění v nich najde každý úspěšný absolvent naší školy.

Dnes již novináři nestačí pouze umět psát. Musí umět psát, fotit, točit reportáže, moderovat rozhovor před kamerou i mimo ni.
A se vším se na VOŠP potkáš.

Jsme v centru Prahy!

Sídlíme blízko Národní třídy, Národního divadla i Národního muzea – všeho národního i mezinárodního.
Budeš v samém srdci našeho hlavního města plného kaváren a hudebních klubů.

Díky skvělému kolektivu spolužáků brzy poznáš všechny podoby studentského života.


Nemáme Bc.? Nevadí!

Za tři roky budeš mít tak praktické dovednosti, které mnohonásobně vyváží titul z univerzity. A pokud budeš Bc. přeci jen chtít, partnerské vysoké školy ti uznají zkoušky z VOŠP a během jednoho roku
si Bc. můžeš dodělat „dálkově".

Toho využili mnozí absolventi, kteří již v médiích pokročili na vyšší pozice, kde se jim vyšší akademický titul hodí.

Jak můžeš studovat

Denní studium

Nabízíme tříleté denní studium oboru „Publicistika“ akreditované u MŠMT a zakončené absolventskou zkouškou s titulem diplomovaný specialista (DiS.).

Jako student VOŠP v denní formě vzdělávání budeš mít status studenta, stát za tebe hradí zdravotní pojištění a máš nárok na všechny studentské slevy.

Školné letos činí 32 000 Kč za školní rok (dva semestry).
Více o financování studia.


Absolventi VOŠP mají možnost získat titul Bc. v rámci navazujícího studia například na CEVRO Institutu, Metropolitní univerzitě Praha aj.

Protože partnerské školy uznají zkoušky z VOŠP, je možné dostudovat pouze vybrané předměty formou kombinovaného studia v průběhu jednoho roku.

Kombinované studium

Nabízíme tříleté kombinované studium oboru „Publicistika“ akreditované u MŠMT a zakončené absolventskou zkouškou s titulem diplomovaný specialista (DiS.).

Výuka v kombinované formě studia probíhá prostřednictvím prezenčního studia (prezenční setkání typicky v sobotu cca jednou
za 14 dní), distančního vzdělávání (e-learning, samostudium
a konzultace) a projektové výuky a odborných praxí.

Student kombinované formy studia musí splnit stejné podmínky
pro úspěšné zakončení studia, ovšem v jiném časovém rozložení
a s využitím výše popsaných forem vzdělávání.

Školné je 650 Kč / zapsaný kredit – přesná výše školného se tedy odvíjí od počtu kreditů, které si student v příslušném semestru zapíše.

Absolventi VOŠP mají možnost získat titul Bc. v rámci navazujícího studia (CEVRO Institut, Metropolitní univerzita Praha aj.).