O škole

Kde budete studovat

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze vzdělává budoucí novináře a mediální profesionály. Během více než dvaceti let své existence vychovala téměř tisícovku absolventů, z nichž se většina uplatnila a osvědčila ve svém oboru.

Naši absolventi působí jako publicisté, reportéři, moderátoři, tiskoví mluvčí, marketéři, kreativci, sportovní novináři či komentátoři, televizní a rozhlasoví redaktoři, střihači, kameramani, fotografové, multimediální producenti atd.

Proč studovat u nás?

Praxe

Během studia získávají studenti nejen teoretické znalosti, ale osvojují si především cenné praktické dovednosti pod vedením zkušených odborníků z praxe. Mezi nimi jsou například bývalý televizní zpravodaj z USA, šéfredaktor zpravodajského portálu, redaktorka Českého rozhlasu či významný český spisovatel a výtvarník.

Pro výuku má škola k dispozici vlastní televizní a rozhlasové studio, audiovizuální střižny, nahrávací studio včetně režie či presscentrum umožňující vysílat živé přenosy tiskových konferencí.

Zázemí

Studenti mají k dispozici kamery, fotoaparáty a další techniku a potřebný software. Škola je díky svému modernímu konceptu a vyspělému e-learningovému systému Moodle otevřená pro nepřetržité studium „24 hodin denně, 7 dní v týdnu“.

Jak můžete studovat

Denní studium

Nabízíme tříleté denní studium oboru „Publicistika“ akreditované u MŠMT a zakončené absolventskou zkouškou s titulem diplomovaný specialista (DiS.).

Studenti VOŠP v denní formě vzdělávání mají status studenta, stát za ně hradí zdravotní pojištění a mají nárok na všechny studentské slevy.

Školné je 28 000 Kč za školní rok (dva semestry).
Více o financování studia.

Absolventi VOŠP mají možnost získat titul Bc. v rámci navazujícího studia (CEVRO Institut, Metropolitní univerzita Praha aj.). Protože partnerské školy uznají zkoušky z VOŠP, je možné dostudovat pouze vybrané předměty formou dálkové studia v průběhu jednoho roku.

Kombinované studium

Nabízíme tříleté kombinované studium oboru „Publicistika“ akreditované u MŠMT a zakončené absolventskou zkouškou s titulem diplomovaný specialista (DiS.).

Výuka v kombinované formě studia probíhá prostřednictvím prezenčního studia (prezenční setkání typicky v sobotu cca jednou
za 14 dní), distančního vzdělávání (e-learning, samostudium
a konzultace) a projektové výuky a odborných praxí.

Student kombinované formy studia musí splnit stejné podmínky
pro úspěšné zakončení studia, ovšem v jiném časovém rozložení
a s využitím výše popsaných forem vzdělávání.

Školné je 650 Kč / zapsaný kredit – přesná výše školného se tedy odvíjí od počtu kreditů, které si student v příslušném semestru zapíše.

Absolventi VOŠP mají možnost získat titul Bc. v rámci navazujícího studia (CEVRO Institut, Metropolitní univerzita Praha aj.).