Pedagogická fakulta UK a Publicistika připravily

nový roční certifikovaný kurz

Multimediální učitel

V rámci rozvoje pokročilejších digitálních kompetencí studentů pedagogických oborů nabízí PedF UK a Publicistika pilotní projekt ročního certifikovaného kurzu Multimediální učitel.

Buďte připraveni na výzvy digitální školy.

informační setkání 21. 10. 2021 od 15 do 16 h na PedF UK

Do výuky stále častěji proniká multimediální výukový obsah, který může obohacovat tradiční výuku. A v době epidemiologických opatření, kdy se výuka z velké části přenesla do virtuálních učeben, byl na učitele kladen vysoký nárok na digitální dovednosti, stejně jako požadavek, aby tradiční výuku přenesli do on-line prostoru. Učitelé se tak rázem dostali do role pokročilých uživatelů digitálních zařízení a virtuálních tříd, redaktorů vzdělávacích médií a někdy i profesionálních performerů, kteří žáky i v domácím prostředí musí zaujmout a inspirovat kvalitním obsahem.

Kurz je postavený na praktické výuce – získané zkušenosti využijete, ať vás profesní cesta zavede kamkoli.  

Obsah kurzu:

 1. Digitální mediální gramotnost pro učitele

 2. Storytelling, informace, edukace

 3. Digitální nástroje pro vzdělávání a tvorba vzdělávacích médií

 4. Tvorba krátkých audiovizuálních formátů

 5. Infografika a vizualizace ve výuce

 6. Úskalí při veřejném projevu – rétorika před kamerou a mikrofonem

 7. Digitální portfolio a obsahová evaluace vzdělávacích médií

Podrobněji o kurzu níže.

Výuka bude probíhat v budově Publicistiky (Spálená 8, Praha 1).

Kurz začne po 8. listopadu a časová náročnost bude 2 x týdně 3 hodiny.
Není však nezbytné absolvovat všechny části kurzu.

Díky barterové spolupráci PedF UK s VOŠP bude možné nabídnout studentům PedF UK certifikovaný kurz formou souběžného studia osvobozený od kurzovného.

Studenti za kurz získají ECTS kredity.

Podrobné informace získáte na informačním setkání ve čtvrtek 21. 10. 2021 od 15 do 16 hodin v učebně R209 v hlavní budově Pedagogické fakulty UK, Magdalény Rettigové 4.

Pokud o kurz máte zájem, ale setkání se nemůžete zúčastnit, kontktujte paní Karinu Uherkovou na e-mailu k.uherkova@vosp.cz.

Pro budoucí multimediální učitele shrnujeme následující postup k zapsání se do kurzu:

 1. nejpozději do 22. 10. do 8 hodin vyplňte Přihlášku ke studiu na VOŠP
  (díky souběžnému studiu obou škol je možné absolvovat pilotní kurz zdarma a získat ECTS)

  v přihlášce vyberte formu studia „Denní studium“, neboť se studijní program v kombinované formě neotevírá

  prosím v přihlášce uveďte „student PEDF UK“
   
 2. na základě podané přihlášky vám zašleme odkaz na jednoduchý elektronický formulář a po jeho vyplnění (termín do neděle 24.10.) budete pozváni na zápis ke studiu

  Zápis je naplánován na úterý 26.10. v 16 hodin a na středu 27.10. v 11 hodin.

prof. Michal Nedělka, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy: „To, že ve výuce používáme multimédia, je samozřejmost. Pouhé vytváření jednoduchých prezentací a přebírání hotových videí či jiných zdrojů z internetu už ale nestačí. Potřebujeme vlastní útvary, vytvořené na míru těm, s nimiž se setkáváme ve své výuce. Potřebujeme k tomu svou režii a dramaturgii. A to všechno potřebujeme opravdu umět.“

Mgr. Petr Uherka, ředitel Publicistiky: „Naše dobré sousedské vztahy nám umožňují nabídnout pomoc budoucím učitelům s výzvami digitální výuky díky technologickému zázemí, know-how a profesionálům v řadách lektorů. Během ročního kurzu studenti dostanou znalosti a praktické dovednosti tak, aby ovládli digitální nástroje pro vzdělávání a mohli se stát tvůrci vzdělávacích médií. Připravili jsme program, který je zvláště vhodný pro kreativní studenty, kteří chtějí být výtečnými učiteli a třeba také autory vzdělávacích médií budoucnosti.“

O Publicistice

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze je novinářská škola zaměřená na široké spektrum mediálních profesí. Předností studia na Publicistice jsou mediální profesionálové v řadách lektorů, pestrý výběr praktických dílen, odborné praxe, moderní technologické zázemí i flexibilita rozvrhu. Škola tak dokáže vybavit studenty nejen znalostmi a praktickými dovednostmi, ale hlavně reálnými zkušenostmi z mnoha profesí na poli televizních, rozhlasových, internetových i tištěných médií.

Foto z Mediálního dne, který simuluje jeden den zpravodajských štábů televizních, tištěných i digitálních médií. Studenti 2. ročníku Publicistiky vytvoří týmy, dostanou téma a večer promítají reportáže ve Zpravodajské mozaice. I v tomto náročném dni studenty neopouští humor, o to dokládá tradiční Backstage mediálního dne.

Foto z Mediální hry pro studenty středních škol, kteří si v televizním studiu Publicistiky vyzkouší pocity televizního hlasatele, pozorného redaktora nebo roli tiskového mluvčí.

Publicistika zároveň není jenom novinářství a média jako progresivní obor nabízí uchazečům velkou příležitost najít v nich právě své místo. Proto je pro studenty velmi zásadní první ročník, ve kterém poznávají atraktivitu jednotlivých profesí a odhalují své talenty ve všech zaměřeních – Žurnalistika a tvůrčí psaní, Marketing a produkce médií a Televize, rozhlas a digitální média. Druhý a třetí ročník pak ve zvolených zaměřeních nabízí šanci načerpat tolik poptávané zkušenosti v malých týmech praktických dílen a ateliérů, v rámci školních projektů či při odborných praxích přímo u zaměstnavatelů.
Média jsou jakousi nervovou soustavou společnosti, propojují nás, zprostředkovávají komunikaci, uspokojují naše potřeby. Společnost se mění a média se rychle mění s ní. Internet, digitální technologie a všudypřítomné sítě zvyšují dostupnost informací a umožňují vznik nových komunikačních forem i nových médií. Potřeba kvalitních obsahů a šikovných a kompetentních tvůrců ale nemizí, právě naopak.

Foto ze studentského festivalu Všemi směry.

Foto: absolventka Publicistiky Nikola Červinková

Naše škola vzdělává budoucí novináře a mediální specialisty a během 25 let své existence vychovala tisícovku úspěšných absolventů, z nichž mnoho zakotvilo v médiích jako reportéři, publicisté, moderátoři, sportovní novináři či komentátoři, televizní a rozhlasoví redaktoři, střihači, kameramani, fotografové, produkční, multimediální producenti nebo v komunikačních agenturách či na straně klientů jako marketéři, kreativci, tiskoví mluvčí atd. Tito nadaní lidé k nám přišli, zjistili, v čem jsou dobří, rozvinuli svůj talent a teď dělají, co je baví.

Obsah kurzu:

Storytelling, informace, edukace aneb proč může být učitel dobrým vypravěčem
(2 ECTS)

Příběh vzdělává. Mít co říct… Dramaturgie smysluplné informace. Praktický storytelling při vytváření vzdělávacích médií. Učitel jako multimediální storyteller. Koncept „kreability“ podle Epplera, Hoffmannové a Pfistera (Uni Sankt Gallen).

Digitální mediální gramotnost pro učitele
(2 ECTS)

Digitální budoucnost a média. Návyky, problémy, potřeby z perspektivy vzdělávání ve školním prostředí. Digitální média v pedagogické praxi. Jak na tzv. mikromédia pro informačně hodnotné příběhy (case BBC Reel aj.)

Digitální nástroje pro vzdělávání a tvorba vzdělávacích médií
(4 ECTS)

Konceptualizace obsahu vzdělávacího média (minimum scénáristiky). Detailní práce s obsahem. Texty, vizualizace, audio, video prakticky. Multimedialita ve výukové praxi (od komplexní živé přednášky po MOOC přístupy). Iterativní práce s publikem.

Tvorba krátkých audiovizuálních formátů
(6 ECTS za oba semestry)

Jak si učitel může poradit s mobilem, fotoaparátem a kamerou. Jak na podcasty a blogy? Mobily jako výukový nástroj pro produktivní vyučování. Uvedení do produkce vzdělávacích médií (ekonomika vývoje, realizace a postprodukce, logistika, dokumentace).


Infografika a vizualizace ve výuce
(1 ECTS)

Jak vizuálně konceptualizovat myšlenky, fakta, souvislosti, otázky? Od mind mappingu po pokročilé vizualizace, jejich příprava, tvorba a možnosti využívání ve výukové praxi budoucnosti.

Úskalí při veřejném projevu – rétorika před kamerou a mikrofonem
(2 ECTS)

Kultura mluveného projevu prakticky. Na co se rozpomenout ze základů rétoriky (např. Rhetorica ad Herennium, Institutio oratoria) před kamerou a mikrofonem? Hlavní úskalí veřejného mluveného projevu z hlediska tvorby vzdělávacích médií. Webinář a mluvený projev.

Digitální portfolio a obsahová evaluace vzdělávacích médií
(3 ECTS za oba semestry)

Tvorba digitálního portfolia pro potřeby pedagogické praxe. Práce s portfoliem v pedagogické praxi. Vzdělávací média jako součást digitálního portfolia. Jak na obsahovou evaluaci vzdělávacích médií? Propojení s didaktickou evaluací, výsledky učení apod.

V případě otázek nás neváhejte kontaktovat
 

Pedagogická fakulta UK

Martina Vladyková (Koláčná)

martina.vladykova@pedf.cuni.cz

Publicistika

Karina Uherková

k.uherkova@vosp.cz