VŠCHT ve spolupráci s Publicistikou pořádají 

praktický roční certifikovaný kurz

Komunikační management 

aneb Proč nejlepší příběh vyhrává

Manažerská práce byla vždy náročná na schopnost dorozumět se s kolegy, zákazníky, stakeholdery. Stále častěji do ní také proniká multimediální obsah, který může pracovní komunikaci obohacovat nebo ji fatálně komplikovat.

Připravili jsme pro vás první, pilotní ročník vzdělávacího programu komunikačního managementu. Program, který je zvláště vhodný pro kreativní studenty, kteří chtějí být zdatnými manažery a třeba také autory originálních komunikačních řešení v organizacích budoucnosti. Studenti za kurz získají ECTS kredity, které lze částečně započítat do penza volitelných předmětů ve vlastním studijním programu, další budou vyjádřeny v samostatném profesním certifikátu vydaném společně Vyšší odbornou školou publicistiky a Ústavem managementu a ekonomiky VŠCHT.


 

Obsah kurzu:

1.

Komunikační management v současné manažerské praxi

2.

Kreativní storytelling
aneb Proč a jak i v managementu nejlepší příběhy vyhrávají

3.

Vizualizace a vizuální facilitace pro manažerskou praxi

4.

Úskalí při veřejném projevu – rétorika pro manažery

5.

Manažerské portfolio komunikace

Podrobněji o kurzu v závěru stránky.

Výuka bude probíhat v budovách Publicistiky (Národní třída, Praha 1).

Časová náročnost kurzu bude 2 x týdně 3 hodiny. Není však nezbytné absolvovat všechny části kurzu.

Díky barterové spolupráci VŠCHT s VOŠP bude možné nabídnout studentům VŠCHT certifikovaný kurz formou souběžného studia osvobozený od kurzovného.

Studenti za kurz získají ECTS kredity.

Máte obavu, jak se vám podaří kurz zvládnout spolu s dalšími pracovními a studijními závazky?

Kurz je pečlivě sestaven jako celek, ale možná vás však zajímá pouze některá konkrétní témata. Nic nebrání si zvolit pouze ty části programu, o které máte primární zájem. Certifikát však náleží pouze studentům, kteří absolvují celý kurz a představí závěrečnou práci. 

Máte-li další otázky, kontaktujte paní Karinu Uherkovou na e-mailu k.uherkova@vosp.cz.

Pro zájemce shrnujeme následující postup k zapsání se do kurzu:

 1. nejpozději do 24. 10. vyplňte Přihlášku ke studiu na VOŠP
  (díky souběžnému studiu obou škol je možné absolvovat kurz zdarma a získat ECTS)

  v přihlášce vyberte formu studia „Denní studium“, neboť se studijní program v kombinované formě neotevírá

  prosím v přihlášce uveďte „student VŠCHT“
   
 2. na základě podané přihlášky vám zašleme odkaz na jednoduchý elektronický formulář a po jeho vyplnění budete pozváni na zápis ke studiu
   

Obsah kurzu Komunikační management:

Komunikační management v současné manažerské praxi
(3 ECTS v obou semestrech)

Manažer a komunikace. Stakeholders a shareholders. Základní výzvy komunikačního managementu. Digitální budoucnost, média a manažerská komunikace. Návyky, problémy, potřeby manažerů z perspektivy VUCA.

Kreativní storytelling aneb Proč a jak i v managementu nejlepší příběhy vyhrávají
(3 ECTS)

Příběh vyhrává. Mít co říct… Dramaturgie smysluplné informace. Praktický storytelling při vytváření komunikačních strategií a manažerské komunikaci. Manažer jako multimediální storyteller. Příběh také vzdělává.

Vizualizace a vizuální facilitace pro manažerskou praxi
(3 ECTS)

Jak vizuálně konceptualizovat myšlenky, fakta, souvislosti, otázky? Od mind mappingu po pokročilé vizualizace, jejich příprava, tvorba a možnosti využívání v manažerské komunikační praxi budoucnosti. Informace a vizualizace znalostí pro business aplikace. Koncept „kreability“ podle Epplera, Hoff mannové a Pfi stera (Uni Sankt Gallen).

Úskalí při veřejném projevu – rétorika pro manažery
(2 ECTS)

Kultura mluveného projevu prakticky. Iterativní práce s publikem. Na co se rozpomenout ze základů rétoriky (např. Rhetorica ad Herennium, Institutio oratoria) před kamerou a mikrofonem? Hlavní úskalí veřejného mluveného projevu z hlediska manažerské komunikační praxe.

Manažerské portfolio komunikace 
(3 ECTS v obou semestrech)

Tvorba digitálního portfolia pro potřeby manažerské komunikační praxe. Práce s portfoliem v reflexi manažerské profese. Digitální média v manažerské praxi, produktivně, tak akorát. Manažer jako učitel podle P. F. Druckera.

Závěrečný projekt:

Co nejpokročilejší manažerská prezentace ve formátu Ad Herennium (prezentace a skvělá prezentace: ne „desítky“ řadových prezentací, ale klíčová prezentace, vč. inventio)

O Publicistice

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze je novinářská škola zaměřená na široké spektrum mediálních profesí. Předností studia na Publicistice jsou mediální profesionálové v řadách lektorů, pestrý výběr praktických dílen, odborné praxe, moderní technologické zázemí i flexibilita rozvrhu. Škola tak dokáže vybavit studenty nejen znalostmi a praktickými dovednostmi, ale hlavně reálnými zkušenostmi z mnoha profesí na poli televizních, rozhlasových, internetových i tištěných médií.

Foto z Mediálního dne, který simuluje jeden den zpravodajských štábů televizních, tištěných i digitálních médií. Studenti 2. ročníku Publicistiky vytvoří týmy, dostanou téma a večer promítají reportáže ve Zpravodajské mozaice. Ani v průběhu takto náročného dne studenty neopouští humor, a to dokládá tradiční Backstage mediálního dne.

Foto z Mediální hry pro studenty středních škol, kteří si v televizním studiu Publicistiky vyzkouší pocity televizního hlasatele, pozorného redaktora nebo roli tiskového mluvčího.

Publicistika zároveň není jenom novinářství a média jako progresivní obor nabízí uchazečům velkou příležitost najít v nich právě své místo. Proto je pro studenty velmi zásadní první ročník, ve kterém poznávají atraktivitu jednotlivých profesí a odhalují své talenty ve všech zaměřeních – Žurnalistika a tvůrčí psaní, Marketing a produkce médií a Televize, rozhlas a digitální média.
Druhý a třetí ročník pak ve zvolených zaměřeních nabízí šanci načerpat tolik poptávané zkušenosti v malých týmech praktických dílen a ateliérů, v rámci školních projektů či při odborných praxích přímo u zaměstnavatelů.

Média jsou jakousi nervovou soustavou společnosti, propojují nás, zprostředkovávají komunikaci, uspokojují naše potřeby. Společnost se mění a média se rychle mění s ní. Internet, digitální technologie a všudypřítomné sítě zvyšují dostupnost informací a umožňují vznik nových komunikačních forem i nových médií. Potřeba kvalitních obsahů a šikovných a kompetentních tvůrců ale nemizí, právě naopak.

Foto ze studentského festivalu Všemi směry.

Foto: absolventka Publicistiky Nikola Červinková

Naše škola vzdělává budoucí novináře a mediální specialisty a během 25 let své existence vychovala tisícovku úspěšných absolventů, z nichž mnoho zakotvilo v médiích jako reportéři, publicisté, moderátoři, sportovní novináři či komentátoři, televizní a rozhlasoví redaktoři, střihači, kameramani, fotografové, produkční, multimediální producenti nebo v komunikačních agenturách či na straně klientů jako marketéři, kreativci, tiskoví mluvčí atd. Tito nadaní lidé k nám přišli, zjistili, v čem jsou dobří, rozvinuli svůj talent a teď dělají, co je baví.

V případě otázek nás neváhejte kontaktovat
 

Publicistika   I   Karina Uherková   I   k.uherkova@vosp.cz