Panevropská univerzita a Publicistika připravily

roční certifikovaný kurz
 

Cestovatelské publicistiky a content marketingu v cestovním ruchu

Přijďte na informační schůzku v úterý 4.10.2022 v 14:00
Budova Publicistiky, Spálená 8, Praha 1. Učebna Galerie.

Díky spolupráci Panevropské univerzity a Publicistiky máte možnost rozšířit si kvalifikaci o další oblast, neboť znalosti z kurzu Cestovatelská publicistika využijete napříč profesemi. Například dostanete základy mobilní žurnalistiky, což je zkušenost, kterou využijete, ať vás profesní cesta zavede kamkoli.

Kurz je postavený na praktické výuce, získané know-how tak můžete okamžitě využít. V rámci kurzu si natočíte vlastní minidokument.

Obsah kurzu:

  • mobilní žurnalistika

  • blog, podcast, cestopis

  • plánování cest a na cestách

  • kulturní rozdíly a unikátní úhel pohledu

  • orientace v cizím prostředí

Výuka bude probíhat v budově Publicistiky (Spálená 8, Praha 1).

Díky barterové spolupráci obou škol bude možné nabídnout studentům Panevropské univerzity certifikovaný kurz osvobozený od kurzovného (a to v případě, že v průběhu kurzu vytvoří výstup, který představí na evaluační prezentaci na závěr kurzu).

Studenti za kurz získají ECTS kredity.

Mám zájem o certifikovaný kurz Cestovatelská publicistika a content marketing v cestovním ruchu.

Hrdinové cestovatelské publicistiky se svými diplomy

A o čem to celé bude?

Slovo garanta kurzu Mgr. Václava Loubka
 

„Často se říká, že cestovatelská publicistika (travel journalism) je jedním z nejlepších zaměstnání, kterým se lze živit. Jedná se však o kariéru, která vyžaduje důkladnou přípravu. A to jak po stránce teoretické, tak po stránce praktického plánování cest.

K popsání kultur musí mít cestující žurnalista hlubokou znalost mezikulturních rozdílů, historie a současnosti, geopolitických záležitostí, náboženství a mnoho dalšího. Krom toho musí vynikat odvahou, schopností se vydat tam, kde před ním ještě nikdo nebyl a také unikátním úhlem pohledu, aby dokázal místa přiblížit svým čtenářům, divákům a posluchačům.

Bez ohledu na to, jestli publikuje v mezinárodní televizní stanici nebo osobním blogu, právě schopnost přiblížit každou lokalitu a její kontext unikátním způsobem z něj dělá člověka, který svět skutečně pozná a poznání dokáže předat publiku.“

O Publicistice

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze je novinářská škola zaměřená na široké spektrum mediálních profesí. Předností studia na Publicistice jsou mediální profesionálové v řadách lektorů, pestrý výběr praktických dílen, odborné praxe, moderní technologické zázemí i flexibilita rozvrhu. Škola tak dokáže vybavit studenty nejen znalostmi a praktickými dovednostmi, ale hlavně reálnými zkušenostmi z mnoha profesí na poli televizních, rozhlasových, internetových i tištěných médií.

Foto z Mediálního dne, který simuluje jeden den zpravodajských štábů televizních, tištěných i digitálních médií. Studenti 2. ročníku Publicistiky vytvoří týmy, dostanou téma a večer promítají reportáže ve Zpravodajské mozaice. Ani v takto náročném dnu studenty neopouští humor, a to dokládá tradiční Backstage mediálního dne.

Foto z Mediální hry pro studenty středních škol, kteří si v televizním studiu Publicistiky vyzkouší pocity televizního hlasatele, pozorného redaktora nebo roli tiskového mluvčího.

Publicistika zároveň není jenom novinářství a média jako progresivní obor nabízí uchazečům velkou příležitost najít v nich právě své místo. Proto je pro studenty velmi zásadní první ročník, ve kterém poznávají atraktivitu jednotlivých profesí a odhalují své talenty ve všech zaměřeních – Žurnalistika a tvůrčí psaní, Marketing a produkce médií a Televize, rozhlas a digitální média
Druhý a třetí ročník pak ve zvolených zaměřeních nabízí šanci načerpat tolik poptávané zkušenosti v malých týmech praktických dílen a ateliérů, v rámci školních projektů či při odborných praxích přímo u zaměstnavatelů.
Média jsou jakousi nervovou soustavou společnosti, propojují nás, zprostředkovávají komunikaci, uspokojují naše potřeby. Společnost se mění a média se rychle mění s ní. Internet, digitální technologie a všudypřítomné sítě zvyšují dostupnost informací a umožňují vznik nových komunikačních forem i nových médií. Potřeba kvalitních obsahů a šikovných a kompetentních tvůrců ale nemizí, právě naopak.

Foto ze studentského festivalu Všemi směry.

Foto: absolventka Publicistiky Nikola Červinková

Naše škola vzdělává budoucí novináře a mediální specialisty a během 25 let své existence vychovala tisícovku úspěšných absolventů, z nichž mnoho zakotvilo v médiích jako reportéři, publicisté, moderátoři, sportovní novináři či komentátoři, televizní a rozhlasoví redaktoři, střihači, kameramani, fotografové, produkční, multimediální producenti nebo v komunikačních agenturách či na straně klientů jako marketéři, kreativci, tiskoví mluvčí atd. Tito nadaní lidé k nám přišli, zjistili, v čem jsou dobří, rozvinuli svůj talent a teď dělají, co je baví.

V případě otázek nás neváhejte kontaktovat
 

Publicistika, profesní škola médií

Václav Loubek

v.loubek@vosp.cz